Subscrisa ASOCIATIA FOTBAL CLUB UNIREA 04 SLOBOZIA, confirmă prin prezenta că îndeplinește cerințele privind protecția și securitatea copiilor, având în vedere următoarele obiective:

 1. Implementarea principiilor de bază în ceea ce privește politica privind protecția și securitatea copiilor. Următoarele principii au fost avute în vedere:
  • asigurarea dreptului la protecție tuturor copiilor aflați în procesul de instruire sportivă a clubului;
  • toți cei implicați în activitate de pregatire sportivă să asigure copiilor protecția și securitatea pe durata desfășurării instruirii,
  • asigurarea principiului nediscriminării,
  • asigurarea principiului transparenței
  • asigurarea colaborării cu alte organizații/instituții,
  • asigurarea confidențialității,
  • toate acțiunile de protecție și securitate a copiilor să fie în conformitate cu legislația națională și internațională.
 2. Asigurarea unei structuri organizatorice și de prevenție. A fost stabilită o persoană care va acționa ca Responsabil cu protecția și securitatea copiilor, care va fi în măsură să întreprindă toate acțiunile și măsurile pentru implementarea politicii de protecție și securitate a copiilor. A fost semnat un cod de conduită de toate persoanele care lucrează cu copii.
 3. Îmbunătățirea cunoașterii politicii privind securitatea și siguranța copiilor în sensul identificării și raportării abuzului asupra copiilor. A fost implementată o procedură de raportate a posibilelor cazuri de abuz.
 4. Asigurarea colaborării cu organizațiile/instituțiile de specialitate (de exemplu: poliția, organizațiilor de specialitate privind protecția copiilor etc.), în vederea solicitării și primirii de sprijin și suport calificat. Au fost stabilite contacte cu organizațiile care se ocupă de protecția copiilor.
 5. Cuantificarea nivelului de implementare a măsurilor de protecție și securitate a copiilor. A fost stabilită o procedură de evaluare a stadiului de implementare a politicii de securitate și protecție a copiilor.

Locul şi data: SLOBOZIA,03.04.2023

Reprezentant legal,

LEMNARU ILIE
Semnătura