Abordarea noastră privind respectarea drepturilor omului este stipulată în Codul de Conduită al ASOCIATIA FOTBAL CLUB UNIREA 04 SLOBOZIA, în relația cu angajații și sportivii, respectăm legile, reglementările și regulile naționale, dar și standardele internaționale în ceea ce privește drepturile fundamentale ale omului, libertatea de asociere, oportunități egale de angajare, precum și interzicerea muncii forțate, obligatorii și desfășurate de copii. 

          La nivelul CLUBULUI există o serie de activitati de instruire pentru personal care abordează aspecte din sfera drepturilor omului, precum diversitatea și egalitatea de șanse și combaterea discriminării.

          Totodată, CLUBUL susține protecția drepturilor omului stipulate în Convenția Europeană a Drepturilor Omului, precum și în Declarația Universală a Drepturilor Omului și își propune să nu se angajeze în activități ce nu respectă aceste principii. Ne străduim să nu avem proiecte sau  să cooperăm cu vreun partener de afaceri (client, furnizor,sponsor) care nu respectă aceste standarde sau sunt suspectați de încălcări ale drepturilor omului. Căutăm să nu fim implicați în activitati  cu teme care sunt destinate tulburării politice sau alte încălcări ale drepturilor omului. 

          Cluburile trebuie să susțină și să respecte protecția drepturilor omului proclamate la nivel internațional și să se asigure că nu sunt complice la cazuri de abuz ale drepturilor omului.

 05.03.2024