Politica de mediu a AFC UNIREA 04 SLOBOZIA se bazează pe principiile precauției, prevenirii și corectării poluării la sursă . Programele anuale de acțiune pentru mediu stabilesc cadrul pentru viitoarele acțiuni în toate domeniile politicii de mediu .

            Programele  pentru mediu :

– protejarea mediului înconjurător

– promovarea educaţiei, cu un accent special pe educaţia de mediu

 – promovarea în rândul tinerilor a dialogului și solidarității cu privire la problemele de mediu

– urmărirea obiectivului zero poluare, inclusiv pentru aer, apă și sol și protejarea sănătății și a calității vieții

protejarea, conservarea și refacerea biodiversității și îmbunătățirea capitalului natural, în special a aerului, apei și solului și a ecosistemelor forestiere

 – promovarea de soluții ecologiste la problemele de mediu                                                                                                               

            PLAN DE ACTIUNE

– implementarea colectarii selective a deseurilor în timpul meciurilor disputate pe teren propriu

– plantarea anuala de copaci în zone din localitate unde este necesar acest lucru

– acțiuni regulate de igienizare a parcului de lângă stadion la care vor participa atât personalul cât și sportivii

– donarea echipamentelor de joc ramase mici către centre de copii care au nevoie de acestea

 03.04.2023